Ocitli jste se na rozcestí? Hledáte směr, kterým se vydat, příležitost nebo východisko ze situace, ve  které jste se ocitli? Chcete získat "nefér výhodu" férovým způsobem? Chybí vám peníze, čas,  nebo obojí? 

Nefér výhoda jak čelit výzvám                                (nejen) doby!

                                                      Potřebujete odvahu, odhodlávání, vizi do budoucnosti? 

                                 Odhoďte nejistoty a přidejte se k nám!  

                                                   Máme nástroj s jehož pomocí společně dosáhneme Vašich cílů. Víte že, 98 % lidí se nikdy nepodívají na něco nového, protože mají obavy, že by novou věc nezvládli a jsou drženi původními zvyky? Ke konci života toho obvykle litují s pocity "mohl jsem".

Podněty pro naše chování přichází vesměs z minulosti, a ne z budoucnosti.

Vývoj v novodobé společnosti s sebou přináší mnoho nástrah, např. reálná mzda zaměstnanců za odvedenou práci klesá a pracovní příležitosti přebírá technologický vývoj - robotizace, automatizace apod. Speciálně v "době koronavirové" se začíná projevovat nárůst nezaměstnanosti, jak dokládají oficiální průzkumy a vývoj národní i celosvětové ekonomiky. Mnoho lidí proto pociťuje frustraci a strach.

Navyšování ceny výrobků po opuštění výrobních podniků až do regálů se dramaticky navyšuje a maloobchodní ceny rostou. Dochází ke znatelnému snižování kvality produktů, především potravin a rychle obrátkového zboží zapříčiněnou tlakem na snižování výrobních nákladů ze strany marketingu. Dochází silně k odosobnění vztahů mezi výrobcem a spotřebitelem. Zaměstnanci a spotřebitelé v jedné osobě se necítí komfortně a podvědomě touží být bohatí...

Pokud si nepřipustíte vývoj událostí, budete žít z podstaty minulosti a odmítnete vnímat trendy, možná vás postihne dopad vývoje, včetně situace, o které se ví, ale je za daných podmínek těžce řešitelná... tj. demografický vývoj společnosti jako vedlejší produkt vývoje ekonomiky životního stylu s ní související. Mnoho předních ekonomických odborníků si láme hlavu s reálným sociálním zajištěním důchodců, kterých i díky dožití vyššího věku přibývá.

Pomyslné nůžky mezi chudobou a prosperitou se již mnoho let pomyslně čím dál více rozvírají...

Máme-li vám dát řešení na získání výhody pro budoucnost, musíme nejprve dát definici BOHATSTVÍ. Mnoho lidí si zaměňují tento pojem s množstvím peněz, které vydělávají.

Bohatství nejsou jen peníze, bohatství nejsou vůbec peníze. Bohatství se měří podle toho, jak plným životem konkrétní člověk žije v úrovní svého vnímání. Bohatství lze vyjádřit počtem dní, ve kterých si může dovolit žít svobodný život podle svých představ, aniž by musel pro někoho pracovat.

Mít jistotu do budoucnosti znamená umět vytvářet bohatství. Není to bezbřehá snaha o vydělávání peněz. Je to umění vytvářet a udržovat hodnoty pro sebe i ostatní.

Při tvorbě bohatství je nezbytné umět vytvářet hodnoty fyzické i duchovní.

Každá lidská činnost má určitou hodnotu, každý člověk má svoji hodnotu. Je dnes důležité umět si sám sebe vážit a umět si určit svou hodnotu a nedovolit, aby někdo osobní hodnotu člověka znevažoval.

Jak naše zkušenost, tak i světoví ekonomové a odborníci na budování nových projektů hodnotí jako velmi perspektivní a výhledově nejzajímavější firmy, které využívají systém síťového marketingu. Podmínkou úspěšnosti takové firmy je dobrý školící systém, který pomáhá k rozhledu v současném technologicko-ekonomickém vývoji.

My jsme dlouho zvažovali s kterou firmou budovat svoji budoucnost... Po vyhodnocení všech parametrů jsme se rozhodli na spolupráci s firmou ALTICOR a především s jejím školícím systémem vytvořeným již v roce 1964 panem Dexterem YAGEREM.

Na spolupráci nás zaujali především základní hodnoty, na kterých byla firma založena a to:

RODINA, SVOBODA, ODMĚNA a NADĚJE.

Ze své celoživotní zkušenosti víme bezpečně základní a neměnnou věc, že výsledek jakékoli aktivity je vždy závislý na osobním přístupu a aktivitě každého, kdo chce úspěchu dosáhnout. Výsledek není závislý od úspěchu firmy, nebo partnera, se kterým spolupracuji, ale je závislý přímo od osoby, která svůj život řídí a chce jej mít pod kontrolou.

My jsme připraveni vést naše potencionální spolupracovníky k jejich osobnímu růstu a naučit je vzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou.

Ne nadarmo platí pravidlo že

Když dáš někomu rybu, nasytíš jej na jeden den a je na tobě stále závislý.

Naučíš-li někoho chytat ryby, zajistíš jej na celý jeho život a on se stane na tobě nezávislý.

Podstatou našeho projektu je najít nezávislé členy týmu spotřebilelů, kteří budou svobodní a budou umět myšlenku svobodného podnikání nést dál přes další generace.

Někteří lidé se takové zodpovědnosti bojí. My si věříme a naše celoživotní zkušenosti a praxe nás opravňují se domnívat, že umíme vnímavé, chtivé a pracovité lidi připravit do jejich cesty ke svobodě a prosperitě a za jejich SNY. Na tomto principu je založen náš projekt.

Dejte si šanci


Chcete být v předstihu a využít změn které dnešní společnost prodělává? Obchodní obraty se přesouvají do on-line prostoru, probíhá masivní automatizace výrobních procesů. To jsou změny, které neustále snižují nároky na početnost lidské pracovní síly. Těchto změn jsme zúčastněni bez vyjímek všichni, jen jde o to jakou roli v nich budeme hrát. I v důsledku pandemie se nacházíme ve zlomové době a vaše rozhodnutí, jakým směrem se vydáte je možná tím nejdůležitějším ve vešem životě. Zaregistrujte se, my vám zašleme e-mail s více informacemi a zpřístupníme uzamčené stránky webu. Registrace vás k ničemu nezavazuje ale dává možnost zcela zdarma získat další užitečné informace a navázat osobní kontakt a spolupráci. 

Máte možnost si domluvit osobní konzultaci, kde se vám ZDARMA bude věnovat některý z členů našeho týmu a postará se o to, aby vám ze svých dlouholetých zkušeností předal to nejlepší a zodpověděl vaše případné otázky.

O nás

Naše logo Vztahový byznys je přesně to, co vystihuje podstatu našeho podnikání. I když podnikání je vždy o penězích, našim produktem je časově a finančně nezávyslý člověk, naše odměna je vedlejším produktem tohoto úspěchu. Začátky zrodu týmu, s kterým jsme se rozhodli spolupracovat se datují k roku 1994. Od té doby tým nasbíral mnoho zkušeností, mnozí z jeho členů se propracovali k velkým úspěchům nejen na půdě referenčního marketingu, ale jsou úspěšnými podnikateli i v jiých oblastech. 

I když služeb a výrobků společnosti využívám několik let a jsem nadmíru spokojený zákazník, až v souvislosti se současnou dobou začínám vnímat, jak je naše společnost postavena, jak vlivem civilizace a především globalizace je hodnota člověka stále více vnímána na úrovni pouze nahraditelné pracovní síly, vytrácí se svoboda vládnout vlastním životem a tím i pocit vlastní zodpovědnosti. Je mnoho lidí, kteří žijí odevzdaně s pocitem bezmocnosti a bez naděje na tvoření vlastní vize a čekají "co život přinese". Nejsmutnější na celé této věci je, že zasahuje hrubě do hodnot a vztahů rodin i jednotlivců. Projekt Vztahový byznys má své poslání, které se zrodilo z touhy dát lidem, kteří cítí touhu po změně a svobodě, naději, že existuje nástroj, jehož pomocí lze docílit úspěchu a to bez ohedu na pohlaví, věk, vzdělání, minulost. Je to poslání učit lidi svobodně myslet, pomoci jim zorientovat se ve svém životě a především jim dát možnost být v prostředí, ve kterém budou podporováni a inspirováni lidmi, kteří dosáhli svých snů a svobodného, nezávislého života člověka, který si je vědom své hodnoty a svého místa a poslání ve společnosti. 

Ve své minulosti jsem prošla mnohými duchovními společenstvími a naukami o osobním růstu, ale nikde jinde jsem nenašla projekt, který by dokázal tak těsně a harmonicky spojit svět osobního růstu a materiálního zabezpečení, jako se tomu děje ve spolupráci se školícím střediskem InterNET Services Corporation, založeným Dextrem Yagrem, dodavetelským systémem a podpůrným týmem Vztahový byznys. 

Propojení ducha, osobnosti a hmotných potřeb je tomuto byznysu bytostně vlastní a dělá ho ojediněle komplexním nástrojem pro dosažení svobody na všech úrovních a dle individuálních představ.

Za Vztahový byznys Jana Bartošová


Jak čelit výzvám doby  - nikdy neříkej nikdy

Článek zveřejněný v Liberecká Drbna

úterý, 28. dubna 2020, 14:12


Máte možnost si domluvit osobní konzultaci, kde se vám ZDARMA bude věnovat některý z členů našeho týmu a postará se o to, aby vám ze svých dlouholetých zkušeností předal to nejlepší a zodpověděl vaše případné otázky.

Volejte na Tel. 608211717 


Nebo využijte rezervačního formuláře, do poznámek  můžete uvést případné dotazy nebo jiné požadavky.

 Chcete - li více informací a přístup na uzamčené stránky webu, zaregistujte se, do 24 hodin vám odpovíme.

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Rychlý kontakt

Napište nám

SPOLEČNOST

Vztahový Byznys

Zavolejte nám

+420 608211717

https://www.facebook.com/vztahovybyznys