Je MLM pyramida?

01.11.2020

Síťový marketing je pyramida. To snad není ani tak často kladenou otázkou, ale je to nejčastějším tvrzením. Pojem pyramida je spojen s představou struktury, kdy je jeden "guru" nahoře a pod ním se vytváří neměnná struktura dané hierarchie. Není se čemu divit, že tato představa vyvolává nepříjemné pocity, nejčastěji "ti dole pracují na ty nahoře a ti úplně dole nedostanou nic". Tato představa je jednou z nejčastějších příčin, proč je jednotlivci model síťového marketingu odmítán. Pojďme se tedy na to podívat...

Nejprve si uveďme příklad toho, jak systém ve tvaru pyramidy funguje. Například struktura ve výrobním závodu. Na vrcholu je jeden ředitel, ten má pod sebou několik přímých podřízených a ti zase další "patro" svých přímých podřízených až po mistry, vedoucí směny a dělníky, těch bývá zpravidla nejvíce. Platí, že se sice lze občas dostat o stupínek výše, ale v konečném důsledku struktura a počet pozic jsou dány. Jenže tento příklad je natolik běžný a zažitý, že to většina populace bere jako holý fakt, aniž by se nad tím hlouběji zamyslela. Příkladů by se jistě našlo více, ale pro naše účely tento postačí. Na místo ředitele se asi jen tak nedostanete, největší zisk bude mít vždy majitel firmy a zaměstnanci dostanou odměnu formou mzdy, a to ve výši, která není přímo závislá na zisku firmy a na hodnotě, kterou fakticky zaměstnanec pro firmu vytvoří. Zodpovědnost za chod firmy nese její majitel a míra zodpovědnosti směrem "dolu" klesá. Už jste nad tím někdy takto uvažovali?

A jak to je tedy v síťovém marketingu? Ano, je pravda, že pozice ve struktuře je jednou daná a neměnná. Je pravda, že vámi vybudovaná síť je zároveň součástí sítě lidí "nad vámi". ALE!  Ze sítě, kterou vybudujete pod sebou máte největší procento zisku VY. Pokud budete strukturu budovat správně do šířky i hloubky, z vaší práce vždy nejvíce budete profitovat vy. Pokud se člověku pod vámi podaří vybudovat řekněme stejně velikou síť, jakou jste vybudovali vy, budete z této sítě mít menší zisk, než onen člověk (budovatel) pod vámi. Ale pokud to, co vybudoval bude to jediné, co pod sebou máte, tedy pod vámi bude pouze síť vybudovaná jinou osobou, nedostanete z této sítě opravdu ani korunu. Jedinou vaší odměnou bude sleva z nákupu pro vaší osobní spotřebu. Profitovat z práce člověka pod sebou začnete ve chvíli, kdy si mimo něj vytvoříte další "větve/skupiny". Už chápete, že mezi pyramidou a síťovým marketingem je rozdíl? Že v rámci síťového marketingu můžete výší příjmu předběhnout i člověka, který je nad vámi, jedno v jaké generaci? A jakou míru zodpovědnosti na sebe jednotlivec vezme je jen a pouze jeho rozhodnutí a výše jeho příjmu je zcela úměrná této zodpovědnosti?

A další důležitý aspekt: právo vést a vyučovat ostatní v rámci vzdělávacího systému vám vzniká na základě dosaženého výsledku, ne na základě pozice v síti.  

Když se podíváte na obrázek pyramidy, vidíte špičku a základnu. Síť nic takového nemá.......