A co tedy budu muset dělat?  To budu muset shánět lidi?

30.10.2020

Je to snad ta nejpřirozenější a nejčastější otázka, kterou lidé pokládají ve chvíli, kdy se jim hlavou promítne představa, že by síťový marketing mohla být příležitost pro ně. Pocit zvědavosti v tento moment vystřídají emoce obav. A zvládnu to? O co vlastně praktiky jde?

Co tedy budu muset dělat?

Je to otázka, ve které se odráží obav více. A jedna z nich se skrývá ve slůvku muset. V síťovém marketingu slovo musím ztrácí význam. Ta správná otázka zní: "Čeho chci pomocí síťového marketingu docílit a co pro to chci udělat?"

Opravdu, nemusíte vůbec nic. Jste vlastníky svého podnikání a nikdo vám nezadává úkoly, nikdo vám neurčuje, kolik úsilí, času budete do podnikání investovat a dokonce ani registrace vás k ničemu nezavazuje, jen dává možnosti, které buď využijete nebo ne. A samozřejmě, než se pustíte do akce, je potřeba se s prostředím síťového marketingu seznámit a osvojit si jeho principy. A kolik tomu dáte času je zase jen a jen na vás.

                 A teď už k jádru otázky.                                                                                     To budu shánět lidi?

Síťový marketing je budování sítě.

Ano, síť se buduje. A buduje se z lidí. Ale odpovězte si sami na otázku. Chcete být do sítě "sehnáni či nahnáni", nebo jste sami usoudili, že jste v životní situaci, kdy hledáte pro sebe příležitost, oceníte informace a svobodně se rozhodnete, zda této příležitosti využijete? 

Pokud na otázku odpovíte, že druhá varianta je správně, máte z polovic vyhráno. 

Nikdo si nepřeje být naháněn. Ale je spousta lidí, kteří ocení zájem a novou příležitost. Proto "Vztahový byznys". Nejde o to někoho nahnat do sítě, ale vybudovat síť. Celé kouzlo úspěchu spočívá v pochopení tohoto principu. Naučit se navázat přátelský kontakt s lidmi, kteří jsou k tomu otevření a pokud jsou v situaci, že by uvítali v životě změnu, nabídnout jim příležitost, jak bez vysokých nákladů začít vytvářet svůj vlastní stabilní příjem a dát jim naději k dosažení časové a finanční nezávislosti a svobody. 

Samozřejmě, je to otázkou vybudování si silného postoje založeného na zkušenostech s firmou Amway a s jejími výrobky, postoj založený na víře, že držíte v ruce nástroj, který vám dopomůže k dosažení vašich snů a cílů a na důvěře. Důvěře sám sobě a leaderům, kteří vám budou vždy k dispozici.

Motto Vztahového byznysu:

Máš - li postoj, že potřebuješ lidi k dosažení svých cílů, vzbudíš v nich pocit "nahánění".    Máš - li postoj, že oni potřebují tebe k dosažení jejich cílů, budou tě následovat.