Matthew a Eva Pezzimenti 

 Yager winte conference 2020

                 Zimní konference 2020.

V první části najdete mnoho rad a postojů, jejichž vzácnost a síla spočívá v tom, že jsou podloženy a získány v průběhu života, budování byznysu a hledání životních hodnot. O tom, že cesta k získání těch správných postojů a jejich aplikace do života nebyla vůbec jednoduchá, se přesvědčíte v druhé části, ve které vám Matthew a Eva Pezzimenti s nevšední otevřeností a autentičností vylíčí svůj životní příběh, s touhou, aby se stal inspirací  pro mnohé další generace a především, aby vám pomohl vyvyrovat se chyb, kterými si sami prošli a tak prošlapali cestu svým následovníkům.

                               Část první, vyučování

                                Část druhá, příběh